Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

rudykon
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viazapominanie zapominanie

June 06 2017

rudykon
ssij
Reposted fromeatglitterr eatglitterr viaasz asz
rudykon
3696 b1f4 500
Reposted fromtfu tfu viaasz asz
rudykon
3934 3ab5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazmora zmora
rudykon
6588 f85c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafelicka felicka

May 29 2017

rudykon
0793 cf7b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialynxlynx lynxlynx
rudykon
3834 14bb 500
Reposted fromKrebs Krebs viaesste esste
rudykon
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapeludo peludo
rudykon
9107 3705
Reposted frommiststueck miststueck viamomost momost
rudykon
0441 8d21

May 04 2017

rudykon
rudykon
2337 b2bf
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viahappykokeshi happykokeshi
6299 d710 500

orwell:

Hemingway on his 60th birthday

Reposted fromLittleJack LittleJack viachlodnawdowa chlodnawdowa
rudykon
3229 040c 500
Reposted fromsarazation sarazation viastonerr stonerr
4644 6402
Reposted fromnameherhope nameherhope viapeludo peludo
rudykon
rudykon

April 05 2017

rudykon
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted frombrzask brzask viafelicka felicka

March 23 2017

3259 562b
Reposted fromKiro Kiro viaSoulwood Soulwood
rudykon
0055 88f9 500
Reposted fromtfu tfu viahash hash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl