Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

rudykon
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSTYLTE STYLTE

July 28 2017

rudykon
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 vianowaczi nowaczi

July 25 2017

rudykon
0139 e5d2
Reposted fromluckyones luckyones viasistersofmercy sistersofmercy

July 23 2017

rudykon
4682 a65e
Reposted fromGIFer GIFer viamyu myu
8577 0ac2 500

artsytoad:

Moebius, Arzach

rudykon
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialittle-things little-things

July 22 2017

rudykon
Gdy umrę pochowajcie mnie twarzą w dół, żeby cały świat mógł mnie pocałować w dupę.
— ??

July 21 2017

rudykon
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
rudykon
6818 81a3
Reposted fromGodislove Godislove viaalliwantisyou alliwantisyou
rudykon
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viafuckofcourse fuckofcourse

July 18 2017

rudykon
Kiedy zabraknie tchu, a w głowie pełno niepewności, odwrócę głowę i za plecami zobaczę obrazy z przeszłości...
— rudykon

June 18 2017

rudykon
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viazapominanie zapominanie

June 06 2017

rudykon
ssij
Reposted fromeatglitterr eatglitterr viaasz asz
rudykon
3696 b1f4 500
Reposted fromtfu tfu viaasz asz
rudykon
3934 3ab5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazmora zmora
rudykon
6588 f85c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafelicka felicka

May 29 2017

rudykon
0793 cf7b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialynxlynx lynxlynx
rudykon
3834 14bb 500
Reposted fromKrebs Krebs viaesste esste
rudykon
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakudlaty kudlaty
rudykon
9107 3705
Reposted frommiststueck miststueck viamomost momost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl